Trigonometri

Trigonometri er læren om sammenhænge mellem siderne og vinklerne i en trekant og om beregning af de ubekendte størrelser ud fra dem du kender.

Den plane trigonometri omhandler forhold i en plan trekant.

Med udgangspunkt i enhedscirklen og viden om trigonomiske funktioner og relationer, er det muligt at beregne stort set alle geometriske figurere, - også rumgeometriske.

Funktioner og relationer

Der findes ialt seks trigonomiske funktioner:

  1. sinus (sin)
  2. cosinus (cos)
  3. tangens (tan)
  4. cotangens (cot)
  5. secans (sec)
  6. cosecans (cosec)

Til almindelig geometri, er det de tre første der er vigtige at kunne anvende og det er også dem vi vil gennemgå her på siden.

Det er også vigtigt at kunne anvende Sinus- og Cosinus relationerne, som også vil blive gennemgået.

Sfærisk trigonometri

Sfærisk trigonometri beskæftiger sig med geometriske figurere på overfladen af en kugle.

Ligesom vi har enhedscirklen med radius 1 til plan trigonometri, bruger man i stedet en kugle, vi kunne kalde den enhedskuglen, som har en radius på 1.

På overfladen af kuglen tegner man sin geometriske figur, det kunne være en trekant, og ved hjælp af trigonomiske funktioner, vil man kunne beregne de indbyrdes afhængigheder mellem sider og vinkler.

Det er blevet udviklet til bla. navigation og astronomi.

Sfærisk trigonometri vil ikke blive gennemgået her på siden.