Procent

At regne med procenter er ikke svært.

Først skal man forstå, hvad procent er for noget. Procent kommer fra latin (pro cent) og betyder "pr. hundrede". 

Procent er det samme som hundrede dele.

$$ 1\% = \frac{1}{100} = 0,01 $$

 

Andre eksempler: 

$$ 17\% = \frac{17}{100} = 0,17 $$

$$ 81\% = \frac{81}{100} = 0,81 $$

$$ 127\% = \frac{127}{100} = 1,27 $$

Find procentdel

Hvis procent er det samme som hundrede dele, så betyder det, at 100% er det hele.

100% af 234 er lig med 234, - Det hele.

50% er lig med det halve: 117.

Det er jo meget nemt.

Men hvis nu det er 27% af 234?

Når man skal finde en procentdel af et tal, finder man først 1% ved at dividere med 100. Derefter ganger man med 27:

$$ \frac{27 \cdot 234}{100}=63,18 $$ 

Du kan også vælge at gange med 27 først og derefter dividere med hundrede. Det giver det samme. Det kan dog være en god huskeregel at tænke:

Find først 1 procent og gang med antal procenter.

Regnemaskine

Tal

%

Procentdel


Indsæt tallet du ønsker at finde procentdelen af, og procentdelen.
Du kan jo prøve med 234 og 27%, som i eksemplet.