Enhedscirklen

I trigonometrien bruger man enhedscirklen.

Hvis du forestiller dig enhedscirklen tegnet i et koordinatsystem, er cirklens centrum i (0,0) og den har en radius på 1.

Ud fra enhedscirklen kan man definere tre funktioner, cosinus, sinus og tangens, som anvendes til beregning af trekanters vinkler og sider.

Enhedscirklens omkreds er \(\ 2\cdot\pi\)

Enhedscirklens areal er \(\ \pi\)

Retningslinie, punkt og vinkel

hvis du tegner en linie fra centrum (0,0) til et tilfældigt punkt på cirklens bue, vil stregen danne en vinkel til kordinatsystemets x-akse.

Punktet du valgte på cirkelbuen kaldes retningspunktet. Linien du tegnede kaldes retningslinien og vinklen der dannes med x-aksen, kaldes retningsvinklen.

Hvis du kender vinklen i en trekant, vil du kunne tegne den ind i cirklen og retningspunktet vil være udgangspunkt for din beregning af trekanten. Læs videre

Figur