Tangens

Tangens er også en trigonomisk funktion, der fortæller noget om vinklen i enhedscirklen.

I modsætning til cosinus og sinus, kan resultatet godt blive større end 1. Definitionen af tangens er:

$$ tan(v) = {sin(v) \over cos(v)} $$

Det betyder, at vores vinkel (A), på 25 grader, regnes sådan her:

$$ \begin{align} tan(v) &= {sin(v) \over cos(v)} \Leftrightarrow \\[12pt] tan(v) &= {sin(25^\circ) \over cos(25^\circ)} \Leftrightarrow \\[12pt] tan(v) &= {0.423 \over 0.906} \Leftrightarrow \\[12pt] tan(v) &= {0,466 } \end{align} $$

hidden header

Tangens kan også aflæses i enhedscirklen.

Man starter med at tegne en lodret linie, der tangerer enhedscirklen i punktet (1, 0).

Så kan man se hvor vinklen skærer linien.

Skæringspunktets y-koordinat er tangens til vinklen.

(På figuren er valgt en vinkel, hvor tangens er større end 1).

Figur