Rumfang

Rumfang, også kaldet Volumen, er et udtryk for hvor meget der kan være i en tredimensionel figur.

Det kan være en colaflaske. Der kan være en halv liter væske. Rumfanget er altså 0,5 liter.

Rumfang betegnes med et 3-tal i eksponenten. feks: cm3. Det kalder vi kubik-centimeter.

En liter fylder 1000 cm3, fordi der kan være en liter i en firkantet beholder der er 10 cm i højden, i længden og i bredden.

Rumfanget af en geometrisk figur, kan godt være kompliceret at regne ud, men for en del af dem er det ret nemt. 

Feks. en kasse hvor alle vinkler er 90 grader. Her gange man bare de tre sider, højde, længde og bredde, og derved får man rumfanget.

Eller sagt på en anden måde: Du skal regne arealet af grundfladen ud, altså den figur der er i bunden, og gange det med højden.

Beregning

Det gælder for alle rumgeometriske figurer, som har samme form i hele højden, at du skal regne arealet af grundfladen og gange med højden, for at finde rumfanget.

Se på figuren.

Grundfladen er en trekant.

Figuren har samme form hele vejen (Grundflade arealet er det samme i begge ender), fordi højdens vinkel på grundfladen er 90o

Rumfanget er lig med Grundflade gange Højde

Du kan finde hjælp til at beregne grundflade arealer under plangeometri.

Figur