Kasse

En kasse er også nogen steder omtalt som et parallelepipedum. Jeg har aldrig mødt mødt nogen, der gik i Silvan for at købe 10 flytte-parallelepipedummer. Man køber flyttekasser, så det kalder jeg dem også her.

Der er to slags kasser vi kan regne på. Den retvinklede og den skævvinklede. Der er billeder af den begge her.

Retvinklet kasse har et rektangel som grundflade og skævvinklet er et parallellogram.

Derfor kan du benytte formlerne for de to figurer, til at beregne rumfanget.

Det eneste du skal gøre er at regne arealet af grundfladen og gange med højden. ((c))

Du kan finde hjælp til at beregne grundflade arealer under plangeometri.

Retvinklet kasse

Skævvinklet kasse

Regnemaskine

a

b

c

h

V

A

FormelsamlingKasse
Volume (Retvinklet)

\( V=a \cdot b \cdot c \)

Volume (Skævvinklet)

\( V=a \cdot b \cdot c \cdot sin(v) \)

Overfladereal (Retvinklet)

\( O = 2 \cdot (a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c) \)

Overfladereal (Skævvinklet)

\( O = 2 \cdot (h \cdot b + a \cdot c + b \cdot c) \)

Sider (Retvinklet)

\( a = \frac{V}{b \cdot c} \)


\( b = \frac{V}{a \cdot c} \)


\( c = \frac{V}{a \cdot b} \)

Sider og højde (Skævvinklet)

\( a=\frac{h}{sin(v)} \)


\( b=\frac{V}{a \cdot c \cdot sin(v)} \)


\( c=\frac{V}{a \cdot b \cdot sin(v)} \)


\( h=a \cdot sin(v) \)