Firkanten

Når man siger firkant, tænker de fleste nok først på et kvadrat eller et rektangel. De to retvinklede figurer ser vi overalt.

Det er din computerskærm, en fodboldbane, et skakbræt, spisebordet osv.

Fælles for alle firkanter er at vinkel summen er \(360^\circ\)

Andre firkanter

Der findes også andre firkanter. Dem der ikke er retvinklede:

  • Rhombe, som er et kvadrat der ikke er retvinklet
  • Parallelogram, som er et rektangel der ikke er retvinklet
  • Trapez, som kan have fire forskellige vinkler, men altid to parallelle sider
  • Trapezoide, som er en vilkårlig firkant hvor ingen sider er parallelle
Beregning af firkanter

For størstedelen af firkanterne har vi formler der kan hjælpe os. 

For Trapezoider, er metoden at dele den op i to trekanter og regne dem hver for sig.

I det hele taget skal man huske at alle firkanter kan deles op i to trekanter. På den måde får man mulighed for at anvende Pythagoras og Trigonometri i sine beregninger