Hvad er en polygon?

En polygon er en "mangekant". En figur med mange kanter.

Hvad er så "mange kanter"? - Det er alle figurer der har kanter, også trekanter og firkanter. Vi giver dem deres egne navne, så vi ved hvad vi taler om.

Så polygon er en fælles betegnelse for figurere med flere kanter.

Polygoner kan enten være konvekse eller konkave:

Konveks Konkav
Alle vinkler er under 180o En eller flere vinkler er over 180o

...Og regulære eller irregulære:

Regulær Irregulær
Alle sider er ens Sider er ikke ens
Forskellige polygoner

Hvis vi kommer de to typer polygoner i en matrix, får vi fire variationer.

Det ser det sådan her ud:

  Konveks Konkav
Regulær Alle vinkler er under 180o
Alle sider er ens
En eller flere vinkler er over 180o
Alle sider er ens
Irregulær Alle vinkler er under 180o
Sider er ikke ens
En eller flere vinkler er over 180o
Sider er ikke ens

Herudover er der komplekse polygoner, hvor linierne også krydser hinanden.

Figurer
  Konveks Konkav
Regulær
Irregulær

 

Kompleks polygon