Romertal

Romertal er sammensat af 7 bogstaver, som hver har en værdi. Du kan se dem herunder.

Det blev brugt i Europa i mere end 2000 år, men er noget besværlige at regne med.

I dag bruges det mest på bygninger, urskiver, bøger i flere dele og konge navne. feks Christian IV.

Enere:

$$ I=1 $$

$$ V=5 $$

Tiere:

$$ X=10 $$

$$ L=50 $$

Hundreder:

$$ C=100 $$

$$ D=500 $$

Tusinder:

$$ M=1000 $$

Det størst mulige tal man kan skrive er:

$$ MMMCMXCIX\ =\ 3.999  $$

Regler for anvendelse af romertal
 • Hvis et mindre tal skrives før et større tal, skal tallet trækkes fra det store, feks. \(IV = 5 – 1 = 4\)
 • Hvis et mindre tal skrives efter et stort tal, skal tallet lægges til det store, feks. \(VI = 5 + 1 = 6\)
 • Største tal skal stå til venstre, undtagen hvis der trækkes fra
 • \(I,\ X,\ C\ og\ M\) må lægges til op til tre gange, og skal stå sammen når de lægges til
 • \(I,\ X\ og\ C\) må kun trækkes fra én gang, og kun således:
  • \(I\) kan kun stå foran \(V\) og \(X\)
  • \(X\) kan kun stå foran \(L\) og \(C\)
  • \(C\) kan kun stå foran \(D\) og \(M\)
 • \(V,\ L\ og\ D\) må kun bruges én gang

 

Hvis der er en streg over bogstavet \(\overline D\) betyder det at man skal gange med 1000.

Det løser problemet med at det største tal er 3.999 fordi man kan skrive 4.000 sådan her:

$$ \overline{IV} $$

4.999 vil se sådan her ud:

$$ \overline{IV}CMXCIX $$

Eksempler

\(III=3\)


\(IV\)  \(\rightarrow\)

 • \(I\) står til venstre, så vi skal trække \(I\) fra \(V \Leftrightarrow 5-1=4\)

\(XII\) \(\rightarrow\)

 • \(II\) står til højre, så vi skal lægge \(II\) til \(X \Leftrightarrow 10+2=12 \)  

\(MMXVI \) \(\rightarrow\)

 • \(M\) Hvis en værdi er større end eller lig med den der kommer efter, skal de lægges til: \(+1000\)
 • \(M \gt X\) Der skal lægges til: \(+1000\)
 • \( X \gt V\) Der skal lægges til \(+10\)
 • \(V \gt I\) Der skal lægges til \(+5\) 
 • \(I\) Der skal lægges til \(+1\) 

Det ser sådan her ud:

\(1000+1000+10+5+1=2016\)  


En anden metode, hvis man har styr på sine Romertal:

\(CMLXXIV\)  \(\rightarrow \)

 • Vi regner hundreder:
  • \(C \lt M\) Der skal trækkes fra:  \( 1000-100\)
 • Vi regner tiere:
  • \(L \gt XX\) Der skal lægges til: \(50+20\)  
 • Vi regner enere:
  • \(I \lt V\) Der skal trækkes fra: \(5-1\)  

Det ser sådan her ud

\(900+70+4=974\)