Hvad er et primtal

Primtal er alle hele tal, der er større end 1 og som kun kan deles med 1 eller tallet selv.

Tallet 12 er ikke et primtal, fordi det kan deles med 1, 2, 3, 4, 6, 12. Denne slags tal kaldes for sammensatte tal.

Tallet 13 er derimod et primtal, for det kan kun deles med 1 og 13 (sig selv).

Du kan jo prøve at finde tallet 7 i den lille tabel, så vil du opdage at du kun kan finde det i 7-tabellen og 1-tabellen. Det er fordi 7 er et primtal og kun kan deles med 1 og 7.

Sammensatte tal og primfaktore

De hele tal der ikke er primtal, kaldes for "sammensatte tal". Alle sammensatte tal kan deles op i en række primtal ganget med hinanden. Disse primtal kaldes "Primfaktorer"

Tallet 21 er ikke et primtal, fordi det kan deles med 3 og 7. 

Både 3 og 7 er primtal og dermed primfaktorer til 21.

Et andet eksempel kan være tallet 40. Det er et sammensat tal. og dets primfaktorer er:

\(\ 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \) eller \(\ 2^3 \cdot 5 \)

Så man kan sige at primtal er byggesten til alle de naturlige tal. Indsæt et naturligt tal.