Kvadrattal

Hvis du opløfter et tal i anden potens, kaldes resultatet et kvadrattal:

$$ 9^2 = 81 $$

81 er et kvadrattal

Man kan også sige: Hvis du tager kvadratroden af \(X\) og resultatet er et helt tal, så er \(X\) et kvadrattal

Alle kvadrattal vil kunne tegnes som et kvadrat, med dets kvadratrod, som sidelængde

Her er kvadrattallet 16 tegnet.

$$ \sqrt{16} = 4 $$

Så sidelængderne er 4.

Mønster i kvadrattal

Der er et mønster for kvadrattal. Her er en tabel med de fem første kvadrattal.

Nummer (rod) Kvadrattal
1 1
2 4
3 9
4 16
5 25

Hvis du tager nummer 3, så ved du at kvadrattallet =\(\ 3 \cdot 3 = 9\)

Næste nummer er 4. Læg 3 og 4 sammen. \(\ 3 + 4 = 7\)

Det næste kvadrattal er 16, fordi \(\ 9 + 7 = 16\)

\(\ Kvadrattal\ nummer\ 4 = 16\)

Mønsteret fortsætter: læg de to numre sammen, og læg resultatet til det første kvadrattal. Så har du det næste.Indsæt et naturligt tal.