Rektangel

Et rektangel er en firkant hvor alle vinkler er 90 grader. Det betyder at siderne er parallelle.

Kvadrat

Hvis alle fire sider er lige lange, kalder man det et kvadrat. Så et kvadrat er også et rektangel og derfor er det de samme regneregler der gælder.

 

Beregning

På et rektangel er det nødvendigt at kende begge sider, for at regne omkreds og areal.

På et kvadrat kan du nøjes med en side, fordi de alle sammen er lige lange. (side a = side b)

Hvis du har lært om ligninger, kan du vende formlerne rundt og regne siderne ud, forudsat at du kender areal eller omkreds.

 

Figur

Regnemaskine
Beregning af din figur vises her
Tegning af din figur vises her
FormelsamlingRektangel og kvadrat
Diagonal

\( d=\sqrt{a^2+b^2} \)

Side a

\( a=\frac{Areal}{b} \)


\( a=\sqrt{d^2-b^2} \)


\( a=\frac{O-(2\cdot b)}{2} \)

Side b

\( b=\frac{Areal}{a} \)


\( b=\sqrt{d^2-a^2} \)


\( b=\frac{O-(2\cdot a)}{2} \)

Omkreds

\( O=2a+2b \)

Areal

\( A=a\cdot b \)