Boksplot

Boksplot er en diagramtype man ofte anvender til, at vise observationernes forskellige tal i.

Det er bygget op som en kasse med to haler.

Kassens størrelse svarer til halvdelen af observationerne. 

Hvis ikke medianen ligger i midten af kassen er der en skævhed i observationerne.

I vores tilfælde er det sådan og hvis man kigger på observationerne, kan man se hvorfor. 

Der er flere under medianen, der har en højde der svarer til, eller ligger tæt på nedre kvartil. Hvor de er mere spredt over medianen.

Det medfører at medianen bliver mindre.

Værdier

Du skal bruge største- og mindste værdierne, samt kvartilsæt og median, for at kunne tegne et boksplot.

Vi bruger værdierne fra observationen af elevernes højde, fra foregående sider.

Mindsteværdi 156
Nedre kvartil 160
Median 164
Øvre kvartil 170
Størsteværdi 176
Diagram