Forbrænding

Når vi bruger den energi vi optager, - Altså den mad vi spiser, så forbænder vi efterfølgende energien.

Glukose (sukker) og fedt sendes ud til alle celler gennem blodet. Vi bruger oxygen til forbrændingen og vi udskiller vand og kuldioxid og udleder varme. Alle vores celler er med til at forbrændingen.

Processen hedder respiration.

I vores celler er der nogle organeller, der kaldes mitokondrier. Det er her respirationen sker.

Enzymer styrer den lange række af kemiske processer, som respirationen består af. 

Planters respiration

I planters celler foregår der også respiration. Ligesom i mennesker, dyr og andre organismer.

Gennem fotosyntesen blev der dannet glukose og stivelse, som indeholder energi. Denne energi skal frigives og der sker gennem respiration.

Det foregår på samme måde gennem plantecellernes mitokondrier og ligesom med os, bruges der oxygen og udskilles kuldioxid og vand.

Oxygenoverskud

Planter udleder oxygen til atmosfæren. Det er på trods af at de bruger oxygen til respiration.

Det skyldes, at de ved fotosyntesen producerer mere oxygen, end de bruger til forbrændingen af energien (respirationen).

Heldigvis, for det er den oxygen alle andre levende organismer bruger til deres respiration.