Celler er liv

Alt hvad der er levende er bygget op af celler. Lige fra encellede mikroorganismer til planter, dyr og mennesker.

Celler indeholder bla. DNA og er opbygget på næsten samme måde i alle levende organismer.

Et menneskes liv starter med en ægcelle og en sædcelle, der smelter sammen til en celle. Cellen deler sig igen og igen. RNA aflæser og kopiere DNA over i de nye celler.

Vi får et sæt Kromosomer fra mor, og et sæt fra far. Kromosomer består af DNA og proteiner. Hvert kromosom indeholder to DNA-molekyler. Det er med til at bestemme bla hårfarve og øjenfarve.

Celler er opdelt i Prokaryoter og Eukaryoter. 

Prokaryoter

De første celler på jorden og dermed det første liv vi kender til, var Prokaryoter.

Det er celler uden cellekerne og er primært encellede organismer som Bakterier og Arkæer.

Udover at de ikke har nogen cellekerne, mangler de også Mitokondrie organellet og Kloroplaster (Grønkorn).

Eukaryoter

Eukaryoter udvikledes først millioner af år senere og i modsætning til Prokaryoter, har de en eller flere cellekerner.

De har også andre organeller. Bla. Mitokondrie og Kloroplaster

Encellede eukaryote organismer opdeles i alger, svampe og protozoer.

De flercellede eukaryote organismer er tangalger, svampe, planter, dyr og mennesker.