Kromosomer

Kromosom er en lille struktur, der ligger i cellekernen. De bærer generne (De arvelige egenskaber). Generne består af DNA. Hos dyr og planter er antallet af kromosomer altid det samme for de enkelte arter og de ligger altid i par.

Et menneske har 23 par kromosomer, - Ialt 46 kromosomer. En hund har 78 kromosomer (39 par).

Et DNA-molekyle er formet som en spiral. Når en celle skal dele sig, rulles DNA rundt omkring nogle proteiner i kernen, der kaldes histoner. Denne proces ender med at blive til kromosomer, som derved indeholder al arvemasse.

Hvert kromosom indeholder to DNA-molekyler, som er viklet sammen. Et bestemt sted på kromosomet findes en struktur der kaldes centromeret. Det viser sig som en indsnævring på kromosomet. Under celledelingen (mitose) hænger de to kromosomkopier (kromatider) sammen i centromeret, indtil de skilles i anafasen.

Gener

Et gen er et stykke af DNA, med en bestemt rækkefølge af de 4 baser (A,T,C,G). Gener kan godt strækker sig over et længere stykke af DNA, hvor baserne gentages mange gange.

Gener indeholder oplysninger, som bruges til at kode de forskellige proteiner.

I eukaryote celler indeholder generne ofte mere DNA, end nødvendigt for at kode sit protein.

Genet er opdelt i mange stykker, der kaldes Exons og Introns, hvor Exons er de dele af genet, der bruges til at kode proteinet.

Introns indeholder ikke noget kode og efter kopieringen fra DNA til RNA, bliver kun Exons overført til mRNA (messenger-RNA).

Introns skæres altså fra. Denne proces kaldes RNA splejsning.

Introns udgør som regel det meste af et gen. Jo mere kompleks en organisme er, desto større andel af genet er Introns. Hos et menneske er 90% af et gen Introns.

Selv om Introns ikke er en del af proteinkoden, så har de alligevel en funktion. Deres tilstedeværelse i genet, har indflydelse på hvordan Exons dannes. Forskellige sammensætninger af Exons og Introns, resulterer i forskellige variationer af proteiner. Man mener, at disse variationer har betydning for organismernes evne til udvikling. De er medvirkende til evolutionen.

Gener i DNA oprulles til kromosom

Billede fra Wikimedia Commons Public Domain