DNA

DNA er en forkortelse for DeoxyriboNucleic Acid

DNA er et kædeformet makromolekyle. Det snor sig som en spiral, med en streng på hver side. Molekylet indeholder arvematerialet og findes i alle levende organismer og i mange virus. (Der findes få virus, der har en enkeltstrenget DNA).

I organismer med cellekerne (Eukaryote celler), ligger DNA næsten altid i kernen. Hvor det i Prokaryote celler ligger frit i cellens cytoplasma.

Strengene er bygget op af skiftevis kulhydrat (deoxyribose) og fosfat, som perler på en snor. På dem er der bundet en af disse 4 baser:

  1. Adenin (A)
  2. Thymin (T)
  3. Cytosin (C)
  4. Guanin (G)

Når kulhydrat, fosfat og en base er bundet sammen, kaldes de nukleotider. 

Nukleotiderne på den ene streng, danner par med nukleotiderne på den anden streng, og binder de to strenge sammen. A binder sig altid med T, og C med G. På billedet kan de ses som grøn/blå og rød/gul mellem strengene.

Arveinformationen er givet ved rækkefølgen af disse nukleotider. Det kaldes DNA-sekvensen.

Billede fra Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0