Hominin og Hominini

Vi deler stamtræ med menneskeaberne (Gorilla, Chimpanse og Bonobo) i underfamilien Hominin, men vi nedstammer ikke fra aberne. Vi har derimod fælles forfædre. (Se billede længere nede)

Det er dog 5-7 millioner år siden, så vi ved ikke noget om disse forfædre. De ældste spor af menneskets udviklingslinie er omkring 4 millioner år gamle.

Alle i menneskets udviklingslinie kaldes Hominini og er defineret ved en oprejst gang, hvor feks. Gorilla, som er i en anden gruppe, også støtter på knoerne, når de går.

Homo Sapiens

Der er tre arter af Homininier: Ardipithecus, Australopithecus og Homo. Hvoraf kun Homo har overlevet.

Homo har udviklet sig i mange forskellige retninger. Alle er uddøde, undtagen Homo Sapiens - Det moderne menneske.

De ældste fossiler efter moderne mennesker er 200-300.000 år gamle.

Udviklingen

Klimaforandringer som istider og tropetider, samt at de tektoniske plader flytter sig, har både gjort det muligt, men også tvunget os til at flytte os og udvikle os.

At vi fandt ud af at lave redskaber, der gjorde det muligt at fange dyr og fisk, har været medvirkende til at udvikle vores hjerne.

Menneskets stamtræ

Tidligere mente man at mennesket var en gren for sig selv, en såkaldt out-group, i underfamilien Hominin. Men ved sammenligning af DNA, viser det sig at det er Gorillaer, der skiller sig ud og mennesket er i samme stamme som chimpanser (Hominini). Derfor har Gorillaen fået sin egen stamme (Gorillini).

Det er også ved sammenligning af DNA, at man har fundet ud af, at der er 4 slægter af gibbon aber i familien Hylobatid.