Hvordan opstår jordens magnetfelt?

Jordens kerne består af flydende jern og aluminium.

Når jorden drejer rundt, drejer kernen med, men ikke med samme hastighed. Fordi de har forskellig hastighed, opstår der et magnetfelt.

Det er elektromagnetisme.

Magnetfeltet beskytter os mod stråling fra rummet. Det som kaldes Kosmisk stråling.

Hvis ikke magnetfeltet eksisterede, ville livet, som vi kender det, ikke eksistere.

Jordens magnetosfære skærmer jordens overflade mod solvindens og især store solstormes ladede partikler. Magnetosfæren er trykket på dagssiden af jorden og udvidet på natsiden. (Billede fra Wikimedia Commons Public Domain)

Nord og syd

På toppen af jorden ligger det vi kalder Nordpolen, og i bunden ligger Sydpolen. Vi har besluttet hvor de ligger geografisk (altså på et kort), og der bliver de liggende.

Men de magnetiske poler ligger ikke der hvor de geografiske poler ligger. Derfor vil et magnetisk kompas ikke pege mod geografisk nord. Det vil have en misvisning, som man skal korrigere for, hvis man vil finde vej. Jo tættere man kommer på de geografiske poler, desto mere vil kompasset vise forkert. 

De magnetiske poler flytter sig hele tiden. I Danmark har den både været +18 grader, -12 grader og alt ind imellem.

Det sker også at de magnetiske poler skifter ind imellem plads. Nord bliver syd og omvendt.

Sidst det skete er cirka 720.000 år siden, hvilket er meget lang tid. Der går normalt 200.000 år imellem hvert skifte.

Et skifte hvor syd bytter plads med nord, regner man med tager cirka 1000 år.

Et polskifte vil få konsekvenser for livet på jorden. Hvis du synes emnet er spændende, kan du læse denne artikel.

Kompasset

Når fuglene tager på træk om vinteren, flyver de mange tusinde kilometer sydpå. Til foråret flyver de hjem til norden igen. Havternen flyver cirka 34.000 kilometer om året.

Når fuglene er i stand til at finde vej, så er det fordi de udnytter jordens magnetfelt. Fuglene er i stand til, at lære hvordan magnetfeltet ser ud, der hvor de er født og vil altid kunne finde det sted igen.

Men hvis magnetfeltet flytter sig, eller foretager et polskifte, så vil fuglene ikke længere kunne finde hjem.

Når mennesker navigere, bruger de fleste idag en GPS. Men man kan også finde nord og syd med et kompas. Kompassets viser er lavet af jern og vil altid pege mod nord og syd, fordi jordens magnetfelt trækker i det.

Billedet viser vinklen mellem den geografiske nordpol og den magnetiske, set fra Danmark