Grundstoffer

Grundstoffer består af atomer. Et atom kan eksistere alene, men vil som regel være bundet sammen med andre atomer, - enten af sin egen slags eller andre grundstoffer.

Vand er ikke et grundstof, men et stof sammensat af 2 grundstoffer. Hydrogen og Oxygen.

Vand er derfor et molekyle. Når Hydrogen brænder, kommer der ikke røg og aske. Der kommer rent vand.

Når noget brænder kræves der Oxygen og den forsvinder ikke, men binder sig med Hydrogenet og derved opstår vand \(H_2O\)

Forekomst

Mere end 90 % af atomerne i alle stjerner og støv og gasser, der findes mellem stjernerne i rummet, består af hydrogen (H).

Der er absolut flest af de lette grundstoffer og færre af de tunge.

Grundstofdannelse

Grundstofferne er dannet ved kerneprocesser i Universets begyndelse og der dannes stadig grundstoffer inde i stjernerne.

De fleste grundstoffer på Jorden er dannet i gamle stjerner, som døde før Solsystemet blev dannet for ca. 4,5 mia. år siden.