Hvad er atomer?

Et atom er den mindste kemiske bestanddel af alle grundstoffer.

Et atom kan eksistere alene, men hænger oftest sammen med andre atomer, der både kan være det samme grundstof eller et andet.

Alt hvad vi kender til er sammensat af grundstofferne i Det Periodiske System.

Atomer består af en positivt ladet atomkerne og en sky af negativt ladede elektroner, der kredser omkring kernen.

Kernen består af protoner, som er positivt ladede og kan også indeholde neutroner, som er neutrale. Et atom vil som udgangspunkt altid være neutralt. Dvs. at der er ligeså mange elektroner som der er protoner. (Da neutroner er neutrale har antallet ikke indflydelse på ladningen)

Figur

Et atom fremstillet grafisk.

Helium Atomet. Det har to Protoner, to neutroner og to elektroner. 

Ioner

I atomer med mange elektroner, kan det godt ske at et af de yderste river sig løs og atomet derved bliver positivt.

Et atom der har mistet eller modtaget en elektron kaldes en ion.

 

Det var russeren Dmitrij Mendelejev, der opfandt grundstoffernes periodiske system.