Hydroner

Syre indeholder hydroner \(H+\) og det øjeblik man blander syren med en væske der er mindre syrlig eller direkte basisk, vil syren skille sig af med hydronerne.

Dette kalder man en fraspaltning.

Hvis vi feks. Kommer saltsyre \(HCl\) i vand \(H_2O\) vil vandet straks begynde at optage saltsyrens hydroner.

Det kan vises i et reaktionsskema sådan her:

 

$$ HCl + H_2O \rightarrow Cl− + H_3O+ $$

 

Både syrer og baser er ætsende, men derudover er de hinandens modsætninger. En syre vil gerne afgive hydron, imens en base gerne vil optage hydron.

Der er lige så stor forskel på baser, som der er på syrer. Nogle baser er ekstremt gode til at optage et hydroner \(H+\), andre er ikke. En base, der er meget god til at optage et \(H+\), kaldes for en stærk base. En base, der ikke er så god, kaldes for en svag base.

Koncentration og fortynding

Koncentreret syre betyder at man har opløst så meget af syren i vand, som man overhovedet kan. Man siger, at man har lavet en mættet opløsning. Det samme gælder basen.

Der er forskel på hvor opløselig en syre er i vand. Det afhænger af hvilken syre der er tale om. Man kan feks. opløse ca. 450 g saltsyre \(HCl\) i en liter vand, mens man kan opløse ca. 1.750 g svovlsyre \(H_2SO_4\) i en liter vand.

Hvis man ikke har opløst al den syre eller base i en opløsning, som man kan, siger man, at man har en fortyndet syre eller base. Fortyndingsgraden angives i molær \(M\), hvor \(1M\) er mindre koncentreret end \(2M\).

Hvis en syre fortyndes, ændres koncentrationen af \(H+\) i opløsningen. Det betyder at pH-værdien også ændre. Jo mere man fortynder en syre er, desto højere bliver dens pH-værdi. Den kan dog aldrig blive højere end pH-værdi 7. For baser gælder det modsatte. Her vil pH-værdien falde ved fortynding, men kommer aldrig under pH-værdi 7.

Advarsel

Når man blander koncentreret syre med vand opstår der varme og temperaturen stiger.

Hvis du har brug for at fortynde en syre, er det vigtigt at du hælder syren i vandet og ikke omvendt!

 

Hæld aldrig vand i syre!

 

Hvis du hælder vand i syre, vil de første vanddråber blive opvarmet så hurtigt, at der dannes damp-bobler ned i syren.

Boblerne vil lave så meget tryk i syren, at det kan "eksplodere" ud til alle sider, med fare for at ramme dig eller omgivelserne.

Så husk ALTID at hælde syre i vand, hvis du har brug for at fortynde syren.