Fysik - Kemi

I Fysik-kemi arbejder man med teorier og forklaringer på de ting, vi oplever i hverdagen, og på den teknik, som bruges i vores apparater og maskiner. 

Det handler om hvordan verden blev til og udvikler sig. Det kan være om universet, naturkræfter, elektricitet, om atomer og molekyler, og om hvordan livet opstod for over tre milliarder år siden. 

Når man studerer fysik og kemi, gør man det med en undersøgende arbejdsform. Ud fra egne erfaringer og oplevelser, skal man prøve at forklare det så godt som muligt. Man skal formulere en hypotese.

Herefter skal man, med eksperimenter og forsøg undersøge, om hypotesen passer med det vi oplever. På den måde kan man finde ud af om hypotesen er rigtig.