Metal

Alle grundstoffer er enten metaller eller ikke-metaller, og så er der en lille gruppe ind imellem, som kaldes halvmetaller.

I det Periodiske System kan du se en sort zig-zag skillelinie mellem metaller og ikke-metaller, hvor metallerne er til venstre og ikke-metaller til højre. Omkring linien er der nogle grundstoffer, som er farvet røde. Det er halvmetallerne.

Halvmetaller er grundstoffer med en blanding af metalliske og ikke-metalliske egenskaber. De har varme- og elektrisk ledende evne, men kan ikke bearbejdes som øvrige metaller kan.

I gruppe 1, i det Perodiske System, ligger Alkali metallerne. De er farvet orange. De er gode elektriske ledere i forhold til andre metaller og har lave smelte- og kogepunkter. Det er også kendetegnende for dem at de er bløde og vejer meget lidt. Faktisk så lidt at Lithium, Natrium og Kalium kan flyde på vand.

I gruppe 2 ligger de Alkaliske jordarts metaller. Bortset fra Beryllium, er disse også relativt bløde metaller, med lavt smeltepunkt. Ingen af disse metaller findes frit i naturen, men er ofte bundet i carbonater og sulfater. Radium, som er den sidste i rækken, er radioaktivt.

Lanthanider, Actenider og andre metaller

Lanthanider er også Alkaliske jordarts metaller. (De er farvet lys-lilla) Fælles for dem alle er at de er magnetiske. De udgør en lang række, sammen med Actinider, som er trukket ud af systemet og lagt nedenunder. Det er kun fordi at systemet vil blive meget langt, hvis de lå på deres plads.

Actinider er også metaller. Men kun de fire første findes i naturen. Resten fremstilles i kernereaktioner.

Den store gruppe af metaller i midten kaldes overgangsmetaller. Der er en del af dem, vi kender fra dagligdagen. Guld, Sølv, Kobber og jern. De findes alle i naturen.

Til sidst, inden halvmetallerne, ligger "Andre metaller". Det er de gule. Det er stadig metaller, men har lidt andre egenskaber. De er mere elektropositive end overgangsmetallerne, men mindre end de Alkaliske jordarts metaller.

Magnesium

Magnesium - Billede fra CSIRO

Ikke-metaller

På den anden side af zig-zag linien ligger ikke-metallerne. De er som regel enten gasser eller væsker. De få der ikke er, er meget lette at smelte. De er alle meget dårlige til at lede varme og elektricitet.

De er yderligere opdelt i halogener og ædelgasser. Hvor Halogener er meget reaktive og danne salte i forbindelser med metaller. 

Ædelgasser bliver også kaldt inaktive luftarter, fordi man i mange år troede, at de ikke kunne danne kemiske forbindelse. Det har dog vist sig, at de godt kan det. Det er også kendetegnende for dem, at de er farveløse og lugtfri.

Grundstofferne 117 og 118 ved man ikke ret meget om endnu. De er kun fremstillet kunstigt i meget små mængder. Man mener dog at 117 - Tennessine er en Halogen.