Tilstande

Alle stoffer findes i tre tilstandsformer.

De kan enten være faste, flydende eller på gasform.

Prøv at tænke på vand...

Vand findes som is (fast), vand (flydende) og som damp (gas), sådan er det også for andre stoffer.

Rent vand vil normalt være flydende mellem 0°C og 100°C.

Ved temperaturer under 0°C overgår det til fast form og fryser til is.

Ved temperaturer over 100°C overgår det til gas form og bliver til damp. Ikke den damp, som du kender fra spaghettigryden, det er nemlig svævende små vanddråber, så det er stadig vand i flydende form. 

Vanddamp er helt gennemsigtigt og kan derfor ikke ses.

De tre tilstande

Fast form:

  • De enkelte molekyler ikke er frit bevægelige, men udfører små svingninger omkring bestemte positioner.

Flydende form:

  • De enkelte molekyler er ikke længere knyttet til bestemte positioner, men er indbyrdes bevægelige.

Gas form:

  • Molekylerne kan bevæge sig frit overalt.
Plasma

Plasma kaldes "den fjerde tilstandsform". Den er nu ikke så forskellig fra gasformen, men der er en forskel.

I plasma er temperaturen så høj, at atomerne ioniseres og afgiver elektroner.

Plasma består derfor af frit bevægelige positivt ladede ioner og negativt ladede elektroner.

Plasmaens særlige kendetegn, i forhold til gas, er den måde partiklerne påvirker hinanden. Man kalder det Coulomb-kræfterne og de er beskrevet i Coulombs lov.