Hvordan måler vi vægt?

Standard enheden for vægt er Kilogram, men der findes også andre måleenheder, feks Unit, når vejer atomer eller Pound (Pund) som anvendes i England. Der er mange, men Kilogram er det man kalder en SI-enhed, altså en standard enhed.

Man har forsøgt at finde præcise konstanter til at definere SI-enhederne, og det er lykkedes for dem alle, undtagen kilogrammet.

Et kilogram er stadig defineret ud fra et platin lod, der opbevares i Paris.

SI-Systemets syv basisenheder er:

Meter Længde
Sekund Tid
Kilogram Vægt
Ampere Strømstyrke
Mol Stofmængde
Kelvin Temperatur
Candela Lysstyrke
Når vi taler om vægt

Du har sikkert hørt nogen sige, at de skulle tabe et par kilo.

Hvis du hører det, så ved du godt at der er tale om vægt. At man i virkeligheden mener "et par kilogram".

For kilo er et præfix. Det fortæller kun at der er tale om 1000 af en eller anden enhed. Det kunne ligeså godt være, at man skulle tabe et par kiloWatt, eller kilometer. Men det er blevet normalt at sige kilo, når man taler om 1000 gram.

1000 kilogram kaldes også for et ton.

En liter vand vejer 1 kilogram og har en volumen på 1 dm3

Det originale kilo som opbevares i Paris. Det er lavet af platin.

Konverteringsmaskine

mg

cg

dg

gr

dag

hg

kg