Meteren

Meteren er en SI-enhed. Det er den internationale standard for måleenhder.

Den har haft et langt liv og er blevet defineret mere præcist, som vi er blevet bedre til at måle.

Engang var den en ti milliontedel af afstanden fra nordpolen til ækvator og i dag er den defineret udfra lysbølgelængder fra en laser.

Du kan læse mere om meterens liv her. 

Meteren er udbredt til det meste af verden, men der er stadig steder man bruger andre længdemål Feks. Miles, fod og tommer.

Areal og rumfang

Når vi regner areal eller rumfang bruger vi også meteren.

Areal regner vi i kvadratmeter (\(m^2\))

Rumfang regner vi i kubikmeter (\(m^3\))

Hvor det er forholdsvist nemt at regne fra meter til centimeter, kan det godt blive lidt sværere at omregne kubikmeter til kubikcentimeter. 

Feks er der 100 centimeter på 1 meter, men der går 1.000.000 kubikcentimeter til 1 kubikmeter.

$$ 100 \cdot 100 \cdot 100 = 1.000.000 $$

 

Præfix

Et præfix er det vi sætter foran "meter", feks kilo:

$$ \text{1 kilometer = } 1\cdot 10^3 \text{ meter = }1000 \text{ m} $$

Centi er også et præfix, som vi bruger tit:

$$ \text{1 centimeter = } 1\cdot 10^{-2} \text{ meter = }0,01 \text{ m} $$

Herunder kan du se en tabel med alle præfixer.

Der findes lidt flere, men de er ikke officielt godkendt:

  • Myriameter = 10.000 meter = 104
  • Ångstrøm = 0,0000000001 meter = 10-10

Ångstrøm er officielt afskaffet, men du kan stadig komme ud for at nogen siger det.

 

Mindre end én meter
Faktor Navn Symbol
10−1 decimeter dm
10−2 centimeter cm
10−3 millimeter mm
10−6 mikrometer µm
10−9 nanometer nm
10−12 pikometer pm
10−15 femtometer fm
10−18 attometer am
10−21 zeptometer zm
10−24 yoctometer ym
Større end én meter
Faktor Navn Symbol
101 dekameter dam
102 hektometer hm
103 kilometer km
106 megameter Mm
109 gigameter Gm
1012 terameter Tm
1015 petameter Pm
1018 exameter Em
1021 zettameter Zm
1024 yottameter Ym