Middelværdi

Antal observationer betegnes som regel med bogstavet n

I din observation er n = 10

Når du skal finde middelværdien (Gennemsnittet), skal du lægge alle dine observationer (x) sammen, og dividere med antallet af observationer (n)
$$ \overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 +.....x_n}{10} \Leftrightarrow \\[12pt] \overline{x} = \frac{176 + 172 + 160..... + 158}{10} \Leftrightarrow  \\[12pt] \overline{x} = \frac{1650}{10} \Leftrightarrow Middelværdi = 165 cm $$
Medianen

Hvis du sortere dine observationer, fra mindste til største, vil Medianen være observationen lige i midten. Der vil være lige mange observationer, på hver side af Medianen.

Hvis der er 5 observationer, er medianen den tredie (Så er der to på hver side).

I vores tilfølde er det et lige antal observationer, og så vil Medianen være gennemsnittet af den 5. og 6. observation.

5. observation = Anna 161 cm
6. observation = Linea 167 cm
Gennemsnit = 164

Medianen er lig med 164 cm

Sorteret tabel
Navn Højde
Amalie 156 cm
Caroline 158 cm
Mikkel 160 cm
Isabella 160 cm
Anna 161 cm
Linea 167 cm
Casper 168 cm
Rasmus 170 cm
Victor 172 cm
Frederik 176 cm