Fakultet

Når man skal beregne sandsynlighed og kombinationer, har man ofte brug for at lave lange gange stykker, som feks: \( 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1\)

For ikke at skulle skrive dem op, har man et begreb der hedder fakultet, der skrives med et udråbstegn \(\ !\)

$$ 5!=5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 $$

$$ 5!=120 $$

 

En vigtig regel for fakultet er at:

$$ 0!=1 $$

Stikprøve

Stikprøve betyder at man udtager en tilfældig prøve. Det kunne være at spørge 1000 personer hvad de stemmer til næste valg.

Men det kan også være en trækning af Lotto tal, hvor man trækker syv tal, - Eller udtager 7 stikprøver.

Vi har to typer stikprøver:

  • Ordnet stikprøve (Også kaldet Permutation)
  • Uordnet stikprøve (Også kaldet Kombination)

I en ordnet stikprøve skal rækkefølgen være korrekt. 

I en uordnet stikprøve er rækkefølgen ligegyldig.

Tilbagelægning

Tilbagelægning betyder om et tal kan trækkes mere end en gang. Altså hvis nummer 26 er trukket i Lotto, kan det så trækkes igen?

Nej, det kan det ikke for Lotto er uden tilbagelægning

Der er to begreber for tilbagelægning:

  • Med tilbagelægning
  • Uden tilbagelægning

I en stikprøve med tilbagelægning, kan den samme prøve vælges flere gange

I en stikprøve uden tilbagelægning, kan en prøve kun vælges en gang