Indskreven cirkel

I alle trekanter kan der tegnes en cirkel, der tangerer alle tre sider i trekanten.

Den kaldes den indskrevne cirkel

Cirklens centrum findes ved at tegne vinkelhalveringslinier i trekantens tre vinkler.

Vinkelhalveringsliniernes skæringspunkt er cirklens centrum.

En vinkelhalveringslinie er en linie der deler en vinkel i to lige store halve.

Hvis en vinkel er 64 grader, skal man tegne en vinkel præcis i midten, der deler vinklen i to vinkler på hver 32 grader.

Figur

Radius

Cirklens radius kan beregnes med denne formel:

$$ \large r= \frac{2 \cdot T}{a+b+c} $$

Hvor \(\large T\) er trekantens areal.