Hvad er en kompleks polygon?

En simpel polygon er en lukket figur, hvor alle siderne er rette linier.

En kompleks polygon er en lukket figur, hvor alle siderne er rette linier, men også skærer hinanden.

Pentagram

En kendt kompleks polygon, som de fleste børn og voksne tegner er et Pentagram.

Det kan tegnes i en streg uden at løfte blyanten.

Pentagrammet er en kompleks polygon, fordi stregerne krydser hinanden.

Det viste pentagram er samtidigt regulært, fordi alle sider er lige lange. (Det kan også tegnes irregulært)

Dekagon (Ti-kant)

Dekagonet herunder er ikke en kompleks polygon. Den er en konkav regulær polygon.

Den vil også kunne tegnes irregulært. Ti-kantens indvendige vinkelsum er 1440o