Hvor meget mere?

Nogen gange skal man finde ud af hvor meget et tal stiger, hvis det bliver 10% større, eller hvor meget det falder, hvis det bliver 15% mindre.

Det kan være at du får af vide, at du får 10% mere i lommepenge, men hvor meget er det? Lad os sige at du i forvejen får 250 kroner i lommepenge.

Først skal du finde ud af hvormeget 10% af 250 kroner er:

$$ \frac{10 \cdot 250}{100}=25\ kroner $$

Så du får altså 25 kroner mere i lommepenge. Nu skal du bare lægge tallene sammen, for at finde ud af hvor meget du nu får:

$$ 250 + 25 = 275\ kroner $$

Tips til beregning

Det der sker er, at man tager det hele og lægger en procentdel af det hele oveni \(250 + 10\% = 250 + 25\) Det er faktisk muligt at gøre det på en nem måde. 

$$ 250 \cdot 1,10 = 275\ kroner $$

Når du ganger 250 med 1,00 giver det 250 (Det hele). Når du ganger 250 med procentdelens decimaltal \(10\% = 0,10\) giver det 25.

Derfor kan du lægge de to decimaler sammen \(1,00 + 0,10 = 1,10\) og gange med det. 

 

Men hvad nu hvis du skal trække 10% fra? - Ja så er det samme fremgangsmåde, du skal bare trække procentdelens decimaltal fra, i stedet for at lægge den til. 

\(1,00 - 0,10 = 0,90 \)

Regnestykket ser sådan her ud:

$$ 250 \cdot 0,90 = 225 $$

Regnemaskine

Tal


%


ResultatIndsæt tallet du ønsker at lægge procentdelen til eller trække fra, og procentdelen.
Du kan prøve med 250 kr. og 10%, som i eksemplet.