Lineær funktion

En lineær funktion skrives på denne form:

$$ \large f_{(x)}=a \cdot x + b $$

Hvis en lineær funktion tegnes som graf, vil den altid blive til en ret linie.

Om den stiger, falder eller er lodret eller vandret, kan \( \large a\) og \( \large b\) i funktionen fortælle os:

  • \( \large a\) kaldes hældningkofficienten og vil fortælle hvilken retning linien tager.
  • \( \large b\) fortæller os hvor linien skærer Y-aksen
Hældningskofficient og skæringspunkt

\( \large a\) kaldes hældningkofficienten:

  • Hvis \( \large a > 0\) er linien stigende fra venstre mod højre
  • Hvis \( \large a<0\) er linien faldende fra venstre mod højre
  • Hvis \( \large a =  0\) er linien vandret, fordi uanset hvad \(\large x\) er, så er \(\large y\) det samme hele tiden.

\( \large b\) fortæller at linien vil skære Y-aksen i punktet \((0,b)\) 

 

Hvis vi ser på denne funktion:

$$ \large y=2x+5 $$

Så kan vi se at det er en stigende linie, fordi \(\large a=2\).

Vi kan også se at den vil skære Y-aksen i \((0,5)\), fordi \(\large b=5\).

Eksempel

Vi prøver funktionen: \( \large y=2x+5 \)

\(\large x\) 1 2 3 4 5
\(\large y\) 7 9 11 13 15

Find funktionsforskrift ud fra to koordinatsæt

Hvis vi har koordinaterne \((2,9)\) og \((4,13)\), er det muligt at finde \(\large a\) og \(\large b\) på flg. måde:

$$ a = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1} \Leftrightarrow $$

$$ a = \frac{13-9}{4-2} \Leftrightarrow $$

$$ a = \frac{4}{2} \Leftrightarrow $$

$$ a = 2 $$

Når vi har fundet \(\large a\), kan vi også finde \(\large b\), med en af disse to formler. (Det er lige meget hvilken en man bruger)

$$ b = y_1 − a \cdot x_1 $$

$$ b = y_2 − a \cdot x_2 $$

Vi bruger den første:

$$ b = 9 − 2 \cdot 2 \Leftrightarrow $$

$$ b = 9 - 4 \Leftrightarrow $$

$$ b = 5 $$

Funktionsforskriften for koordinaterne \((2,9)\) og \((4,13)\) er altså

$$ y = ax + b $$

$$y = 2x + 5 $$