Lægge til og trække fra

Husk altid fælles nævner når du lægger til og trækker fra

Lægge til Trække fra
$$ \frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} $$ $$ \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c} $$

Når du lægger sammen er det lige meget hvilken rækkefølge du gør det i.

\(a + c\) er det samme som \(c + a\)

Men hvis du skal trække fra, er det samme regel, som alle andre minus stykker. Rækkefølgen skal være rigtig!

Gange og dividere

Du behøver ikke fælles nævner når du ganger og dividerer

Gange brøker Dividere brøker
$$ \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a\cdot c}{b\cdot d} $$ $$ \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a\cdot d}{b\cdot c} $$

Bemærk at ved division vendes brøk nummer to på hovedet og ganges med brøk nummer et.

Når du skal gange, er det lige meget hvilken rækkefølge du gør det i.

\(a · c\) er det samme som \(c · a\)

Men hvis du skal dividere, er rækkefølgen vigtig!

Det er brøk nummer to der er vendt på hovedet. Du må aldrig vende den første brøk og derfor er det vigtigt, at du skriver regnestykket op i den rigtige rækkefølge.

Regnemaskine


Indsæt to brøker og vælg plus, minus, gange eller division.
Husk den rigtige rækkefølge. Resultatet vil være forkortet til mindst mulig.