Temperatur måles i grader

Når vi måler temperatur gør vi det i grader, men der er forskellige skalaer. De primært anvendte skalaer er:

  • Kelvin: Den internationale standard (SI-enhed), som starter ved det absolutte nulpunkt. Kelvin er den eneste der ikke kaldes "grader". Den hedder kun Kelvin. 
  • Celcius: Der tager udgangspunkt i vands fryse- og kogepunkt. Det er den skala der anvendes i de fleste lande
  • Fahrenheit: En ældre skala, der stadig anvendes i Nordamerika.

Du kan læse videre om flere temperaturskalaer her

Omregningsformler

Her er der formler til omregning mellem de tre primære skalaer.

Fra Til Formel
Celcius Fahrenheit \(\large F^\circ = C^\circ \cdot 1,8 + 32\)
Fahrenheit Celcius \(\large C^\circ = \frac{(F^\circ – 32)}{1,8}\)
Celcius Kelvin \(\large K = C^\circ + 273,15\)
Kelvin Celcius \(\large C^\circ = K – 273,15\)
Kelvin Fahrenheit \(\large F^\circ = (K \cdot 1,8) - 459,67\)
Fahrenheit Kelvin \(\large K = \frac{(F^\circ + 459,67)}{ 1,8}\)
Konverteringsmaskine

\(C^\circ\)

\(K\)

\(F^\circ\)