Målestok

Målestok beskriver forholdet mellem en tegning og virkeligheden.

Det kan være en tegning af et hus man skal have bygget eller et kort over et land.

Målestoksforholdet vil stå skrevet på kortet eller tegningen. Det kan se sådan her ud:

$$ 1:100 $$

Det vil betyde at 1 cm på tegningen svarer til 100 cm i virkeligheden.

Det er altid sådan at tegningen står først og virkeligheden bagefter.

Nogen gange kan man støde på, at det største tal står først. Det er stadig sådan at tegning står først og virkelighed bagefter:

$$ 2:1 $$

Tegningen er altså to gange større end virkeligheden. Der kan være behov for at forstørre en tegning, hvis det man skal tegne er meget småt i virkeligheden.

Eksempel

På et kort over sjælland er målestoksforholet \(1:500.000\)

Du skal finde ud af hvor langt der er fra Roskilde til København, - i virkeligheden.

På kortet måler du at der er \( 6\ cm \). 

Hvor langt er der så

Hver centimeter svarer til 500.000 cm i virkeligheden. Det betyder at du skal gange med 6:

$$ 6 \cdot 500.000 = 3.000.000\ cm $$

Der er altså 3 millioner centimeter til København. Det vil vi gerne have lavet om til kilometer.

Der går 100.000 centimeter på 1 kilometer, så du skal dividere med 100.000:

$$ \frac{3.000.000}{100.000}=30\ km $$

Der er 30 kilometer fra Roskilde til København.

 

Husk du kan omregne mellem meter enheder under metersystemet