Afstande i universet

Når man skal måle afstande i universet har vi brug for nogle andre enheder. Afstandene er så store at det bliver milliarder af kilometer og der er for besværligt at have med at gøre.

Du har sikkert hørt om Lysår. Et lysår svarer til den afstand lyset flytter sig på et år.

Lyset flytter sig næsten 300.000 kilometer i sekundet, så det bliver til mange kilometer på et år.

Den nærmeste galakse hedder Andromeda og den ligger 2,3 millioner lysår væk.

Det svarer til:

21.759.215.320.000.000.000 kilometer

Enheder

Lysår er det vi oftest hører, men astronomer bruger også andre enheder:

  • Astronomic Unit (Au) er den gennemsnitlige afstand mellem solen og jorden. Enheden anvendes primært til måling i vores eget solsystem
  • Parsec (pc) kan være lidt sværere at forstå. To gange om året har jorden en afstand til solen på 1 Au (pga. den elliptiske bane), når det sker skal man forestille sig en retvinklet trekant, hvor linien mellem jorden og solen er den ene katete og den modstående vinkel er 1 buesekund ( \(\frac{1}{3600}^\circ\) ). Den anden katete har en længde på 1 Parsec.

Det kan regnes ud sådan her:

$$ Parsec=\frac{1Au}{tan\biggl(\frac{1}{3600}\biggr)}\approx 206.265 Au $$

Billedet er hentet fra wikipedia

 

 

Konverteringsmaskine

pc

Au

ls

lm

ly

km

Antal gange