Newtons første lov

Newtons første love kaldes også: "Lov om inerti".

Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn retlinet bevægelse.

Det betyder at en bold, som befinder sig i et uendeligt stort rum uden andre legemer, vil befinde sig i hvile, indtil man puffer til den, hvorefter den vil blive ved med bevæge sig i en jævn retlinet bevægelse, indtil man puffer til den igen.

Hvis du prøver, vil du opleve at det ikke passer. Bolden vil stoppe på et tidspunkt af sig selv. Men det skyldes at der er andre ting der påvirker den, feks friktion, luftmodstand og tyngdekraft.

Hvis ikke de var til stede ville bolden fortsatte, til den igen blev påvirket.

Newtons anden lov

Newtons anden lov omhandler tyngdekraften.

Et legeme med massen \(m\), der påvirkes af en resulterende kraft \(F\), vil have en acceleration \(a\), som opfylder: \(F = m \cdot a\)

Dvs. at Tyngdekraften = Massen gange Tyngdeaccelerationen

Tyngdeaccelerationen er, hvor hurtigt et legeme accelererer ned mod jorden i frit fald, den måles i enheden Newton(N). Her på jorden er den 9,82 N.

Hvis et legeme, det kunne være en sten, vejer 4 kg. kan vi regne tyngdekraften ud sådan her:

\(F = 4 \cdot 9,82 \Leftrightarrow F = 39,28 N\)

Newtons tredie lov

Kaldes også: "aktion er lig reaktion".

Et legeme der påvirker et andet legeme med en kraft, vil blive påvirket med en lige stor modsat rettet kraft.

Aktion er altid lige så stor som reaktion, men modsat rettet.

Eller: To legemers indbyrdes påvirkninger er altid lige store og modsatrettede.

Man kan feks. ikke sætte en blæser fast på et skib, der puster til sejlet. 

Den vindkraft der puster til sejlet, vil skubbe lige så meget til blæseren selv og ophæver dermed fremdriften. 

Skibet vil ligge helt stille.