Stærk kernekraft

Den stærke kernekraft kaldes også Den Stærke Vekselvirkning.

Atomkerner er opbygget af protoner og neutroner. Inde i dem er der to typer partikler. Den ene kaldes Kvarker.

Den stærke kernekraft holder sammen på atomet, ved at påvirke kvarkerne.

Kvarker binder sig sammen ved hjælp af den stærke kernekraft og de gør det altid på en måde så der er ligevægt.

Dvs. at de er neutrale.

Svage kernekraft

Den svage kernekraft kaldes også Den Svage Vekselvirkning.

Kvarker findes inde i protoner og neutroner, men der findes flere partikler.

Man opdeler dem i to grupper: Kvarker og Leptoner. I hver gruppe er der 6 partikler og 6 anti-partikler. Så vi kender til 24 partikler i alt.

Den svage kernekraft kan vekselvirke med alle partikler, mens kun kvarker påvirkes af den stærke kernekraft.

For at forstå kernekræfterne, skal du læse om Partikelfysik.

Den Elektrosvage kraft

I vores dagligdag oplever vi, at der er stor forskel på elektromagnetisme og den svage kernekraft. Men ved meget høje energier vil de to naturkræfter forenes og opføre sig ens.

Der er ikke forskel på dem.

Denne forenede kraft kaldes Den Elektrosvage kraft. Eller Vekselvirkning.

Når det sker er der kun tre naturkræfter. Det har ledt forskere til at mene, at der nok kun er én naturkraft hvis de rigtige forhold er til stede. Én naturkraft som har eksisteret siden Big Bang.