Elektromagnetisme

Den samlede teori om elektromagnetismen blev beskrevet af James Maxwell i 1873.

Den blev opdaget første gang i 1802, men først i 1820 blev danskeren H.C. Ørsted opmærksom på fænomænet.

H.C. Ørsted betragtes som den, der opdagede elektromagnetismen.

Elektromagnetismen betegner de egenskaber et elektromagnetisk felt har.

Det elektromagnetiske felt

Et elektromagnetisk felt er en kombination af et elektrisk og et magnetisk felt.

Det er til stede overalt, og påvirker elektrisk ladede partiklers bevægelse og partiklerne påvirker feltet.

Et elektromagnetisk felt kan være stationært eller foranderligt.

Et stationært felt er altid knyttet til dets udgangspunkt. Det er feks. det magnetiske felt omkring en strømførende ledning.

Et foranderligt felt flytter sig fra sit udgangspunkt, i form af en bølge.

Bølger

Bølgerne fra et foranderligt felt, sendes ud med lysets hastighed og kan have mange forskellige frekvenser og bølgelængder.

Her er eksempler på elektromagnetiske bølger:

  • Radiobølger
  • Mikrobølger
  • Lys (fra ultraviolet til infrarødt)
  • Røntgenstråler
  • Gammastråling

Den elektromagnetiske stråling fra partikler, skyldes den elektromagnetiske interaktion mellem ladede partikler.

Maxwells ligninger