Atomers masse

Atommasse måles i enheden Unit (U)

  • 1 unit = 1,672621777·10-27 kg
  • En proton eller neutron = 1U
  • En elektron vejer 1836 gange mindre

Selvom vi har den viden beregner man ikke atommasse.

Man måler den gennemsnitlige værdi med et massespektrometer og definerer massen ud fra det.

Årsagen er, at der findes variationer af atomerne, som kaldes isotoper.

Man taler derfor aldrig om det enkelte atoms masse, men om den relative masse, som et gennemsnit af de forskellige isotoper og deres forekomst.

Isotoper

Antallet af neutroner kan variere i et atom.

Det påvirker ikke atomets ladning, men dets masse.

Atomer med samme antal protoner, men forskelligt antal neutroner, kaldes isotoper.

Et hydrogenatom kan både have nul, en eller to neutroner. Hydrogen har altså tre isotoper.

Hydrogen

Det mindste atom er Hydrogen(Brint) og består af 1 proton og 1 elektron.

Herudover findes der to isotoper med hhv. 1 og 2 neutroner

Hydrogen har en defineret masse på 1,00794U