Elektroner

Elektroner er de partikler, der bevæger sig rundt om atomets kerne.

De er negativt ladede og opretholder dermed den elektriske ligevægt i atomet.

Når vi tegner atomer, er elektronerne altid tegnet i nogle baner/ringe rundt om kernen. Dem kalder vi Elektron Skaller.

Som du kan se på oxygenatomet, er der tegnet to elektronskaller.

Det betyder ikke at de følger den bane. Elektroner bevæger sig i en diffus sky omkring kernen, men holder en bestemt afstand, afhængigt af hvilken bane de er i.

Oxygen atomet

Den inderste skal kan kun have to elektroner, det er derfor der er to skaller i oxygenatomet.

Elektronskaller

Der er i alt 7 afstande, som vi tegner som elektronskaller.

De syv elektronskaller benævnes fra inderst til yderst med:

K, L, M, N, O, P, Q

eller:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Antallet af elektroner i hver skal er forskellig.

Det mindste atom (Hydrogen) har kun en elektron og den har derfor også kun en skal, nemlig den første (K eller 1)