Atomer i bevægelse

Temperatur er i virkeligheden et udtryk for hvor hurtigt atomerne bevæger sig indbyrdes.

I faste stoffer sidder atomerne i en gitterstruktur, hvorimod de flyder frit i en væske. Jo varmere et stof bliver desto hurtigere bevæger atomerne sig. Fast stof bliver til væske (Det smelter)

Væske udvider sig når det bliver varmet op. Det skyldes at atomerne ligger tæt i en væske. Når det bliver varmet op vibrerer atomerne hurtigere og skubber til hinanden. Det medfører at der er længere afstand mellem dem og væsken fylder mere.

I gasser er der så langt mellem atomerne, at de kan flyve rundt. Jo varmere gassen er, desto hurtigere bevæger de sig.

Termometer

Man kan måle temperatur med et termometer.

Termometeret udnytter at væsker udvider sig. Jo varmere væsken er jo mere fylder den og den vil fylde termometer glasset op.

Der findes også digitale og infrarøde termometre. De digitale anvender "termistore" der er følsom overfor temperatursvinger, hvor infrarøde er i stand til opfange varmeudstråling fra en overflade.

De bruges feks til at måle isoleringen af et hus. Man tager et billede og de kolde områder er blå, mens de varme bliver røde.

Absolut nulpunkt

Kelvin skalaen starter ved det absolutte nulpunkt, som svarer til -273,15 °C

Det er en temperatur, som ikke ?ndes nogen steder i universet.

Ved 0 Kelvin står alting stille. Der er ikke et atom eller molekyle der bevæger sig længere.

Selv om temperaturen ikke findes, er det, i et laboratorieforsøg i Helsinki, lykkedes at komme meget tæt på.

Det lykkedes at nå ned på 100 picoKelvin.

(10-12 Kelvin eller 0,000.000.000.001 Kelvin).