Jævnstrøm

Jævnstrøm kaldes også DC, som står for Direct Current.

En jævnstrømskilde har altid en plus- og en minuspol. Strømmen vil altid bevæge sig i én retning, fra plus til minus.

Batterierne til din cykellygte er jævnstrøm og alt dit elektronik bruger jævnstrøm. Mobiltelefon, playstation, fjernsyn osv.

Men du sætter det i stikkontakten i huset og den levere ikke jævnstrøm? I vores huse er det vekselstrøm der er i stikkontakten.

Det er fordi at det er muligt at lave vekselstrøm om til jævnstrøm og det sker inde i dit elektronik udstyr og i dine opladere.

Hvis du læser hvad der står på en mobiloplader, vil der står at den bruger 230 volt AC og levere 5 volt DC. Den laver altså de 230 volt vekselstrøm fra stikkontakten om til 5 volt jævnstrøm.

Vekselstrøm

Vekselstrøm kaldes også AC, som står for Alternating Current.

Hvor jævnstrømmen er en konstant strøm fra plus til minus, er vekselstrømmen, som navnet antyder, en vekslende strøm, hvor elektronerne hele tiden skifter retning. (Polariteten vendes). I Europa sker det 50 gange i sekundet. (50 Hertz)

Det betyder at strømmen 50 gange i sekundet faktisk er 0 volt og svinger mellem -325 volt til +325 volt. Det kaldes spidsværdien. Effektværdien er 230 volt, som er det vi har i stikkontakterne i vores hjem.

En af fordelene ved vekselstrømmen er at den kan flyttes over store distancer uden et større tab. (Der vil dog altid være et tab). Det sker i de store højspændingsmaster du kan se på tværs af landet. Her transportere man meget høje spændinger, som man kan transformere ned til de 230 volt, som vi bruger. Det sker i transformerstationer, som står rundt omkring i villakvarterene.

Nikola Tesla og Thomas Edison var begge yderst aktive i 1880-erne, men arbejdede for hver deres system. Edison var klar til at indføre jævnstrømsnet, mens Tesla mente at vekselstrøm var det rigtige.

Hvad er bedst?

Man kan ikke sige at det ene er bedre end det andet. Både jævn- og vekselstrøm har sine fordele og derfor bruger vi også begge dele.

Vekselstrøm kan feks flyttes over store distancer, men kan ikke lagres, som man kan med jævnstrømmen.

Vekselstrømmen er nemmere at afbryde, fordi den 50 gange i sekundet er 0 volt, hvor jævnstrømmen er en konstant strøm og vil lave gnister og i værste fald lysbuer når den afbrydes.

Lysbuer kan til gengæld anvendes til at både svejse, skære og smelte metaller med. Man brugte det i gamle dage også til lysbuelamper.

Strømmens danmarkshistorie

  • 1891 - Første stikkontakt med 110 volt jævnstrøm.
  • 1902 - 220 volt jævnstrøm indføres i København.
  • 1907 - 220 volt vekselstrøm introduceres.
  • 1920 - 380 volt vekselstrøm på Amager.
  • 1932 - 380 volt vekselstrøm udbredes.
  • 1988 - Belutning om fælles europæisk strøm på 230/400 volt.
  • 1993 - 230/400 volt indføres i Danmark.