Kulstof på jorden

Kulstoffet på jorden indgår i et kredsløb, der kaldes kulstofkredsløbet.

Der er kulstof i havet og i alle levende organismer. Det findes i planter og træer. Der er kulstof overalt.

Når dyr, mennesker og planter dør, indgår deres kulstof også i kredsløbet. Langsomt nedbrydes alt det, der er dødt og bliver til muld og jord.

I undergrunden er der kulstof, bla i form af olie og kul.

I atmosfæren findes kulstoffet som Co2

Alt dette kulstof indgår i kulstofkredsløbet, hvor kulstoffet udveksles mellem jorden, havet og atmosfæren.

Diagram over kulstofkredsløbet.

  • De sorte tal fortæller hvor meget kulstof, der er lagret i de forskellige reservoirer, i milliarder af tons ("GtC" står for giga-ton af kulstof).
  • De blå tal fortæller hvor meget kulstof, der bliver udvekslet mellem reservoirerne hvert år.

Sedimenterne, som er defineret i dette diagram, inkluderer ikke de ca. 70 millioner giga-ton af kalksten. Kalksten skal varmes meget op for at frigive kulstof.

Kredsløbet

Kredsløbet holdes i gang af flere processer. En af dem er fotosyntesen, hvor planterne optager kulstof og frigiver ilt.

En anden proces er mennesker og dyr, der lever, ånder og dør, men også den alm. fordampning af vand fra havene, bidrager til kredsløbet.

Kulstof fra de øverste jordlag, bliver transporteret af floder, åer og regnvand ud til havet, hvor det fordamper og senere vender tilbage, når det regner.

Kulstof flyttes hurtigt mellem atmosfæren, jorden og de øverste vandlag, hvorimod det kan tage flere hundrede år, for kulstof på de dybe have at flytte sig.

Du kan læse meget mere her.

Menneskets påvirkning

Hvis ikke der var mennesker på jorden, ville der være nogenlunde balance i kredsløbet. Det er vigtig for klimaet på jorden at kulstoffet ikke frigives for hurtigt. Så vil der komme for meget Co2 i atmosfæren og det vil skabe en drivhus effekt. Her vil blive meget varmt og fugtigt.

Siden industrialiseringen er kulstof koncentrationen steget med 35%. Der er ikke kommet mere kulstof på jorden, men vi har frigivet det.

Det har vi feks. gjort ved at brænde olie og kul. Samtidigt har vi fældet store dele af de skove der er på jorden, så der er færre træer til at lave fotosyntese. Det har medført at temperaturen er steget.

Det betyder at isen smelter ved polerne og det kulstof der er bundet i isen frigives. Havet optager Co2 hvor det er koldt, og frigør Co2 hvor der er varmt.

Der er mange der har meninger om hvordan vi kan løse det problem. En løsning er at udskifte olie, gas og kul med alternative energiformer, der ikke udleder Co2. Danmark er et af de førende lande i disse teknologier.